Despre AGIR Timiș

În 12 februarie 1997 s-a întrunit pentru prima dată Colectivul de iniţiativă pentru înfiinţarea filialei AGIR Timiş, această intrunire a fost găzduită de Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în sala Senatului. Grupul iniţiator a cuprins 22 de membri, printre care profesori universitari, doctori, oameni de seama ai judeţului Timiş.
Iar în data de 4 iulie 1997, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului AGIR s-a decis înfiinţarea Sucursalei (Filialei la acea vreme) Timiş. .

Principalele activitati:
• Cresterea numărului de membrii, organizarea membrilor AGIR în cercuri şi societăţi
• Organizarea anuală a acţiunilor încadrate sub genericul ZIUA INGINERULUI;
• Organizarea unor acţiuni omagiale dedicate unor personalităţi inginereşti ;
• Sărbătorirea anuală a zilei de 8 MARTIE, cu prezentarea reuşitelor profesionale deosebite ale unor femei-inginer;
• Participarea cu acţiuni în cadrul manifestărilor incluse sub genericul ZILELE ACADEMIEI TIMIŞENE;
• Marcarea prin actiuni a: ZILEI MONDIALE A CALITĂŢII, ZILEI MONDIALE A APEI, ZILEI MONDIALE A MEDIULUI;
• Iniţierea şi organizarea, începând cu anul 2001, a SĂPTĂMÂNII CALITĂŢII TIMIŞORENE;
• Implicarea şi sprijinirea unor acţiuni de promovare a energiilor alternative, biocombustibililor; Preocupări privind protecţia seismică, protecţia la foc, s.a.
• Anual BULETINUL AGIR , cu articole ale inginerilor timişeni;
• Concursul anual CARTEA TEHNICĂ;
• Articole în bilunarul naţional „Univers Ingineresc”

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.